దశ మాడ్యులేటర్

 • Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G linbo3 మాడ్యులేటర్

  Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G linbo3 మాడ్యులేటర్

  LiNbO3 ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ (linbo3 మాడ్యులేటర్) బాగా ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ ప్రభావం కారణంగా హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, లేజర్ సెన్సింగ్ మరియు ROF సిస్టమ్‌లలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.Ti-డిఫ్యూజ్డ్ మరియు APE సాంకేతికతపై ఆధారపడిన R-PM సిరీస్, స్థిరమైన భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది ప్రయోగశాల ప్రయోగాలు మరియు పారిశ్రామిక వ్యవస్థలలో చాలా అప్లికేషన్‌ల అవసరాన్ని తీర్చగలదు.

 • Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1064nm Eo మాడ్యులేటర్ ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1064nm Eo మాడ్యులేటర్ ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  LiNbO3 దశ మాడ్యులేటర్ బాగా ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ ప్రభావం కారణంగా హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, లేజర్ సెన్సింగ్ మరియు ROF సిస్టమ్‌లలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.Ti-డిఫ్యూజ్డ్ మరియు APE ఆధారంగా R-PM సిరీస్

  సాంకేతికత, స్థిరమైన భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది ప్రయోగశాల ప్రయోగాలు మరియు పారిశ్రామిక వ్యవస్థలలో చాలా అనువర్తనాల అవసరాన్ని తీర్చగలదు.

 • Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1064nm తక్కువ Vpi ఫేజ్ మాడ్యులేటర్

  Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1064nm తక్కువ Vpi ఫేజ్ మాడ్యులేటర్

  రోఫ్-PM-UV సిరీస్ లో-Vpi ఫేజ్ మాడ్యులేటర్తక్కువ సగం-వేవ్ వోల్టేజ్ ఉంది(2V), తక్కువ చొప్పించే నష్టం, అధిక బ్యాండ్‌విడ్త్, ఆప్టికల్ పవర్ యొక్క అధిక నష్టం లక్షణాలు, హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్‌లో చిర్ప్ ప్రధానంగా కాంతి నియంత్రణ, కోహెరెంట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యొక్క దశ మార్పు, సైడ్‌బ్యాండ్ ROF సిస్టమ్ మరియు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యొక్క అనుకరణను తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. బ్రిస్బేన్ డీప్ స్టిమ్యులేటెడ్ స్కాటరింగ్ (SBS), మొదలైనవి.

 • రోఫ్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 40G లిథియం నియోబేట్ మాడ్యులేటర్

  రోఫ్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 40G లిథియం నియోబేట్ మాడ్యులేటర్

  టైటానియం వ్యాప్తి ప్రక్రియ ఆధారంగా లిథియం నియోబేట్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టికల్ ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ (లిథియం నియోబేట్ మాడ్యులేటర్) తక్కువ ఇన్సర్షన్ లాస్, అధిక మాడ్యులేషన్ బ్యాండ్‌విడ్త్, తక్కువ హాఫ్ వేవ్ వోల్టేజ్, హై డ్యామేజ్ ఆప్టికల్ పవర్ మొదలైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రధానంగా ఆప్టికల్ రంగాలలో ఉపయోగించబడుతుంది. హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్‌లలో చిర్ప్ నియంత్రణ, కోహెరెంట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్‌లలో దశల మార్పు, ROF సిస్టమ్‌లలో సైడ్‌బ్యాండ్‌ల ఉత్పత్తి మరియు అనలాగ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్‌లలో స్టిమ్యులేటెడ్ బ్రిలౌయిన్ స్కాటరింగ్ (SBS) తగ్గింపు.

 • రోఫ్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 20G లిథియం నియోబేట్ మాడ్యులేటర్

  రోఫ్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 20G లిథియం నియోబేట్ మాడ్యులేటర్

  టైటానియం వ్యాప్తి ప్రక్రియ ఆధారంగా లిథియం నియోబేట్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టికల్ ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ (లిథియం నియోబేట్ మాడ్యులేటర్) తక్కువ ఇన్సర్షన్ లాస్, అధిక మాడ్యులేషన్ బ్యాండ్‌విడ్త్, తక్కువ హాఫ్ వేవ్ వోల్టేజ్, హై డ్యామేజ్ ఆప్టికల్ పవర్ మొదలైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రధానంగా ఆప్టికల్ రంగాలలో ఉపయోగించబడుతుంది. హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్‌లలో చిర్ప్ నియంత్రణ, కోహెరెంట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్‌లలో దశల మార్పు, ROF సిస్టమ్‌లలో సైడ్‌బ్యాండ్‌ల ఉత్పత్తి మరియు అనలాగ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్‌లలో స్టిమ్యులేటెడ్ బ్రిలౌయిన్ స్కాటరింగ్ (SBS) తగ్గింపు.

 • రోఫ్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ లిథియం నియోబేట్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్

  రోఫ్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ లిథియం నియోబేట్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్

  లిథియం నియోబేట్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ (లిథియం నియోబేట్ మాడ్యులేటర్) తక్కువ ఇన్సర్షన్ లాస్, అధిక బ్యాండ్‌విడ్త్, తక్కువ హాఫ్-వేవ్ వోల్టేజ్, ఆప్టికల్ పవర్ యొక్క అధిక డ్యామేజ్ లక్షణాలు, హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్‌లోని చిర్ప్ ప్రధానంగా లైట్ కంట్రోల్, ఫేజ్ షిఫ్ట్ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. కోహెరెంట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, సైడ్‌బ్యాండ్ ROF సిస్టమ్ మరియు బ్రిస్బేన్ డీప్ స్టిమ్యులేటెడ్ స్కాటరింగ్ (SBS)లో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యొక్క అనుకరణను తగ్గిస్తుంది.

 • Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 780nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 780nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  ROF-PM సిరీస్ 780nm లిథియం నియోబేట్ ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ అధునాతన ప్రోటాన్ ఎక్స్ఛేంజ్ టెక్నాలజీని స్వీకరించింది, తక్కువ చొప్పించే నష్టం, అధిక మాడ్యులేషన్ బ్యాండ్‌విడ్త్, తక్కువ హాఫ్-వేవ్ వోల్టేజ్ ఇతర లక్షణాలు, ప్రధానంగా స్పేస్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, సీసియం అటామిక్ టైమ్ రిఫరెన్స్, స్పెక్ట్రమ్ బ్రాడెనింగ్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది. , ఇంటర్ఫెరోమెట్రీ మరియు ఇతర ఫీల్డ్‌లు.

 • Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 850nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 850nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  LiNbO3 దశ మాడ్యులేటర్ బాగా ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ ప్రభావం కారణంగా హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, లేజర్ సెన్సింగ్ మరియు ROF సిస్టమ్‌లలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.Ti-డిఫ్యూజ్డ్ మరియు APE సాంకేతికతపై ఆధారపడిన R-PM సిరీస్, స్థిరమైన భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది ప్రయోగశాల ప్రయోగాలు మరియు పారిశ్రామిక వ్యవస్థలలో చాలా అప్లికేషన్‌ల అవసరాన్ని తీర్చగలదు.

 • Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1310nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1310nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  LiNbO3 దశ మాడ్యులేటర్ బాగా ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ ప్రభావం కారణంగా హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, లేజర్ సెన్సింగ్ మరియు ROF సిస్టమ్‌లలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.Ti-డిఫ్యూజ్డ్ మరియు APE సాంకేతికతపై ఆధారపడిన R-PM సిరీస్, స్థిరమైన భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది ప్రయోగశాల ప్రయోగాలు మరియు పారిశ్రామిక వ్యవస్థలలో చాలా అప్లికేషన్‌ల అవసరాన్ని తీర్చగలదు.

 • Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 300M

  Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 300M

  LiNbO3 దశ మాడ్యులేటర్ బాగా ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ ప్రభావం కారణంగా హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, లేజర్ సెన్సింగ్ మరియు ROF సిస్టమ్‌లలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.Ti-డిఫ్యూజ్డ్ మరియు APE సాంకేతికతపై ఆధారపడిన R-PM సిరీస్, స్థిరమైన భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది ప్రయోగశాల ప్రయోగాలు మరియు పారిశ్రామిక వ్యవస్థలలో చాలా అప్లికేషన్‌ల అవసరాన్ని తీర్చగలదు.

 • Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  Rof ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ 1550nm ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ 10G

  LiNbO3 దశ మాడ్యులేటర్ బాగా ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ ప్రభావం కారణంగా హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, లేజర్ సెన్సింగ్ మరియు ROF సిస్టమ్‌లలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.Ti-డిఫ్యూజ్డ్ మరియు APE సాంకేతికతపై ఆధారపడిన R-PM సిరీస్, స్థిరమైన భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది ప్రయోగశాల ప్రయోగాలు మరియు పారిశ్రామిక వ్యవస్థలలో చాలా అప్లికేషన్‌ల అవసరాన్ని తీర్చగలదు.

 • ROF ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ తక్కువ-Vpi ఫేజ్ మాడ్యులేటర్

  ROF ఎలక్ట్రో-ఆప్టిక్ మాడ్యులేటర్ తక్కువ-Vpi ఫేజ్ మాడ్యులేటర్

  ROF-PM-UV సిరీస్ లో-Vpi ఫేజ్ మాడ్యులేటర్ తక్కువ హాఫ్-వేవ్ వోల్టేజ్ (2.5V) కలిగి ఉంది, తక్కువ చొప్పించే నష్టం, అధిక బ్యాండ్‌విడ్త్, ఆప్టికల్ పవర్ యొక్క అధిక నష్టం లక్షణాలు, హై-స్పీడ్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్‌లోని చిర్ప్ ప్రధానంగా కాంతి నియంత్రణ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. , కోహెరెంట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యొక్క దశ మార్పు, సైడ్‌బ్యాండ్ ROF సిస్టమ్ మరియు బ్రిస్బేన్ డీప్ స్టిమ్యులేటెడ్ స్కాటరింగ్ (SBS)లో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యొక్క అనుకరణను తగ్గిస్తుంది.