బయాస్ పాయింట్ కంట్రోలర్

 • అల్ట్రా కాంపాక్ట్ DP-IQ మాడ్యులేటర్ బయాస్ కంట్రోలర్ ఆటోమేటిక్ బయాస్ కంట్రోలర్

  అల్ట్రా కాంపాక్ట్ DP-IQ మాడ్యులేటర్ బయాస్ కంట్రోలర్ ఆటోమేటిక్ బయాస్ కంట్రోలర్

  Rofea' మాడ్యులేటర్ బయాస్ కంట్రోలర్ ప్రత్యేకంగా వివిధ ఆపరేటింగ్ పరిసరాలలో స్థిరమైన ఆపరేషన్ స్థితిని నిర్ధారించడానికి Mach-Zehnder మాడ్యులేటర్‌ల కోసం రూపొందించబడింది.పూర్తిగా డిజిటైజ్ చేయబడిన సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ పద్ధతి ఆధారంగా, కంట్రోలర్ అల్ట్రా స్థిరమైన పనితీరును అందించగలదు.

  కంట్రోలర్ మాడ్యులేటర్‌లోకి బయాస్ వోల్టేజ్‌తో పాటు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ, తక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ డైథర్ సిగ్నల్‌ను ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది.ఇది మాడ్యులేటర్ నుండి అవుట్‌పుట్‌ను చదువుతూనే ఉంటుంది మరియు బయాస్ వోల్టేజ్ యొక్క స్థితిని మరియు సంబంధిత లోపాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.మునుపటి కొలత ప్రకారం కొత్త బయాస్ వోల్టేజ్ అనంతర పదాలు వర్తించబడుతుంది.ఈ విధంగా, మాడ్యులేటర్ సరైన బయాస్ వోల్టేజ్ కింద పని చేసేలా నిర్ధారిస్తుంది.

 • అల్ట్రా కాంపాక్ట్ IQ మాడ్యులేటర్ బయాస్ కంట్రోలర్ ఆటోమేటిక్ బయాస్ కంట్రోలర్

  అల్ట్రా కాంపాక్ట్ IQ మాడ్యులేటర్ బయాస్ కంట్రోలర్ ఆటోమేటిక్ బయాస్ కంట్రోలర్

  Rofea' మాడ్యులేటర్ బయాస్ కంట్రోలర్ ప్రత్యేకంగా వివిధ ఆపరేటింగ్ పరిసరాలలో స్థిరమైన ఆపరేషన్ స్థితిని నిర్ధారించడానికి Mach-Zehnder మాడ్యులేటర్‌ల కోసం రూపొందించబడింది.పూర్తిగా డిజిటైజ్ చేయబడిన సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ పద్ధతి ఆధారంగా, కంట్రోలర్ అల్ట్రా స్థిరమైన పనితీరును అందించగలదు.

  కంట్రోలర్ మాడ్యులేటర్‌లోకి బయాస్ వోల్టేజ్‌తో పాటు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ, తక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ డైథర్ సిగ్నల్‌ను ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది.ఇది మాడ్యులేటర్ నుండి అవుట్‌పుట్‌ను చదువుతూనే ఉంటుంది మరియు బయాస్ వోల్టేజ్ యొక్క స్థితిని మరియు సంబంధిత లోపాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.మునుపటి కొలత ప్రకారం కొత్త బయాస్ వోల్టేజ్ అనంతర పదాలు వర్తించబడుతుంది.ఈ విధంగా, మాడ్యులేటర్ సరైన బయాస్ వోల్టేజ్ కింద పని చేసేలా నిర్ధారిస్తుంది.

 • అల్ట్రా హై ప్రెసిషన్ MZM మాడ్యులేటర్ బయాస్ కంట్రోలర్ ఆటోమేటిక్ బయాస్ కంట్రోలర్

  అల్ట్రా హై ప్రెసిషన్ MZM మాడ్యులేటర్ బయాస్ కంట్రోలర్ ఆటోమేటిక్ బయాస్ కంట్రోలర్

  Rofea' మాడ్యులేటర్ బయాస్ కంట్రోలర్ ప్రత్యేకంగా వివిధ ఆపరేటింగ్ పరిసరాలలో స్థిరమైన ఆపరేషన్ స్థితిని నిర్ధారించడానికి Mach-Zehnder మాడ్యులేటర్‌ల కోసం రూపొందించబడింది.పూర్తిగా డిజిటైజ్ చేయబడిన సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ పద్ధతి ఆధారంగా, కంట్రోలర్ అల్ట్రా స్థిరమైన పనితీరును అందించగలదు.

  కంట్రోలర్ మాడ్యులేటర్‌లోకి బయాస్ వోల్టేజ్‌తో పాటు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ, తక్కువ యాంప్లిట్యూడ్ డైథర్ సిగ్నల్‌ను ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది.ఇది మాడ్యులేటర్ నుండి అవుట్‌పుట్‌ను చదువుతూనే ఉంటుంది మరియు బయాస్ వోల్టేజ్ యొక్క స్థితిని మరియు సంబంధిత లోపాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.మునుపటి కొలత ప్రకారం కొత్త బయాస్ వోల్టేజ్ అనంతర పదాలు వర్తించబడుతుంది.ఈ విధంగా, మాడ్యులేటర్ సరైన బయాస్ వోల్టేజ్ కింద పని చేసేలా నిర్ధారిస్తుంది.